Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.12.2021

„Drogie dzieci! Dziś niosę wam swego Syna Jezusa, aby obdarzył was Swoim pokojem. Dzieci, bez pokoju nie macie przyszłości ani błogosławieństwa, dlatego wróćcie do modlitwy, bo owocem modlitwy jest radość i wiara, bez których nie możecie żyć. Błogosławieństwo, które dziś wam dajemy nieście do swoich rodzin i ubogaćcie wszystkich ludzi, których spotykacie, aby odczuli łaskę, […]

Maryja

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.11.2021

„Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie łaski i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, dzieci, za moim pośrednictwem Bóg wzywa, abyście byli modlitwą i miłością i uosobieniem raju tutaj na ziemi. Niech wasze serca będą wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście dzieci pokładali pełną ufność […]

niebo

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.10.2021

„Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo kto się modli nie boi się przyszłości. Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dzieci, kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata (człowieka). Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dzieci, kiedy chcą was zakuć w […]

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.09.2021

„Drogie dzieci! Módlcie się, dawajcie świadectwo i radujcie się ze mną, bo Najwyższy dalej mnie posyła żebym prowadziła was drogą świętości. Dziatki, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie i że czeka na was wieczność, abyście ze wszystkimi  świętymi wychwalali Boga swoim istnieniem. Dziatki, nie martwcie się o ziemskie sprawy, ale tęsknijcie za Niebem. Niebo będzie […]