Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.08.2021

„Drogie dzieci! Z radością wzywam wszystkich was dzieci, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie radością i pokojem. Swoim życiem dawajcie świadectwo nieba, które wam niosę. Dzieci, to jest czas, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapominajcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi […]