niebo

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.10.2020

„Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, żeby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Jestem z wami tak długo po to, by was prowadzić na drogę zbawienia, do Tego, […]

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.09.2020

„Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej miłości i mojej obecności. Dzieci, wzywam was, wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie miłość  i nie zapominajcie, dzieci, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a […]

Medjugorje

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.08.2020

„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dzieci, wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dzieci, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki w waszym życiu nie zacznie się osobiste nawrócenie i przemiana w dobro. Zło się zatrzyma i w waszych sercach i na świecie […]

Medjugorje

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.07.2020

„Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, kiedy diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. Dzieci, weźcie krzyż do rąk. Niech będzie dla was wskazówką, że miłość zawsze zwycięża, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara są odrzucone. Bądźcie wzorem […]

Maryja

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.06.2020

„Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku […]

Maryja

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.05.2020

„Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie dla was wszystkich. Dzieci, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych […]

niebo

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.04.2020

„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was zachętą do osobistego nawrócenia. Dzieci, módlcie się w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni dawać świadectwo miłości, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. Dzieci, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serca i aby modlitwa była jak pustynia. […]

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.03.2020

„Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dzieci, pozwólcie, żeby Bóg mówił [do] waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Nawrócenie zobaczycie w […]

Guadelupe

5 najpopularniejszych kierunków pielgrzymek zagranicznych

Pielgrzymka to podróż do miejsc świętych, podjęta z pobudek religijnych. Motywacją do jej podjęcia może być chęć wyrażenia prośby o konkretne łaski lub zadośćuczynienia za popełnione występki. To świadectwo wyboru określonych wartości religijnych. Każdego roku w wyjazdach pielgrzymkowych udział bierze kilkadziesiąt milionów ludzi. Większość świętych miejsc związanych jest z kultem maryjnym. Jakie zagraniczne kierunki pielgrzymek […]

Mirjana

Kim jest Mirjana Soldo i dlaczego jest wyjątkowa?

Objawienia Najświętszej Maryi Panny wzbudzają w nas zaciekawienie, a w świecie iluzji i mistyfikacji wskazują nam drogę do wiecznego zbawienia. Madonna odwiedza osoby ufające Ojcu Niebieskiemu, którym powierza, tak jak Mirjanie Soldo, wypełnianie swojego matczynego posłannictwa. Najświętsza Maryja Panna jako matka czuwa nad swoimi dziećmi, czego dowodem są będące przesłaniem miłości i pokoju oraz wezwaniem […]