niebo

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.04.2022

„Drogie dzieci! Słyszę wasze wołania i modlitwy o pokój. Szatan od lat walczy o wojnę. Dlatego Bóg posłał mnie do was, żebym was prowadziła drogą świętości, ponieważ ludzkość znajduje się na rozdrożu. Wzywam was do powrotu do Boga i Bożych przykazań, żeby wam było dobrze na ziemi i żebyście wyszli z tego kryzysu, w który […]

Mirjana

Orędzie dla Mirjany z dnia 18.03.2022

„Drogie dzieci, Matczyną miłością was wzywam, abyście pełni siły, wiary i zaufania patrzyli na mego Syna. Jemu otwierajcie swoje serca i nie bójcie się. Bo mój Syn jest światłością świata i w Nim jest pokój i nadzieja. Dlatego ponownie wzywam was, abyście się modlili za te moje dzieci, które nie poznały miłości mego Syna, aby […]

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.03.2022

„Drogie dzieci! Słyszę wasze wołania i modlitwy o pokój. Szatan od lat walczy o wojnę. Dlatego Bóg posłał mnie do was, żebym was prowadziła drogą świętości, ponieważ ludzkość znajduje się na rozdrożu. Wzywam was do powrotu do Boga i Bożych przykazań, żeby wam było dobrze na ziemi i żebyście wyszli z tego kryzysu, w który […]

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.02.2022

„Drogie dzieci! Jestem z wami i razem się modlimy. Pomóżcie mi, dzieci, modląc się, aby szatan nie dominował. Jego moc śmierci, nienawiści i strachu nawiedziła Ziemię. Dlatego, dzieci, powróćcie do Boga i modlitwy, postu i wyrzeczenia za wszystkich, którzy są deptani, biedni i nie mają głosu na tym świecie bez Boga. Dzieci, jeśli nie powrócicie […]

Medjugorje

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.01.2022

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy osobistej. Dzieci, nie zapominajcie, że szatan jest silny i że chce przyciągnąć do siebie jak najwięcej dusz. Dlatego czuwajcie na modlitwie i bądźcie zdecydowani na dobro. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

katedra

Grób świętego Marcina. Dlaczego powinieneś go odwiedzić?

Grób św. Marcina znajduje się we Francji, w miasteczku Tours położonym na Loarą. Obecnie w miejscu grobowca zbudowana jest neobizantyjska bazylika, która zastąpiła wcześniejszą, średniowieczną świątynię (jej pozostałości sklasyfikowano jako zabytek narodowy). Jest to cel podróży wielu pielgrzymów z całego świata. Przyciąga ich nie tylko kult wyjątkowej postaci, jaką był św. Marcin, ale i klimat […]

Guadalupe

Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe – piękno w czystej postaci

Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe to jedno z najważniejszych miejsc kultu chrześcijańskiego na świecie. Przybywa tutaj nawet kilkadziesiąt milionów wiernych rocznie. Bazylika przyciąga nie tylko swoim majestatycznym pięknem, ale przede wszystkim stanowi świadectwo cudów, jakie się tu dokonały.

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.12.2021

„Drogie dzieci! Dziś niosę wam swego Syna Jezusa, aby obdarzył was Swoim pokojem. Dzieci, bez pokoju nie macie przyszłości ani błogosławieństwa, dlatego wróćcie do modlitwy, bo owocem modlitwy jest radość i wiara, bez których nie możecie żyć. Błogosławieństwo, które dziś wam dajemy nieście do swoich rodzin i ubogaćcie wszystkich ludzi, których spotykacie, aby odczuli łaskę, […]

Maryja

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.11.2021

„Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie łaski i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, dzieci, za moim pośrednictwem Bóg wzywa, abyście byli modlitwą i miłością i uosobieniem raju tutaj na ziemi. Niech wasze serca będą wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście dzieci pokładali pełną ufność […]

niebo

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje przekazane przez Marije Pavlović-Lunetti 25.10.2021

„Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo kto się modli nie boi się przyszłości. Kto się modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dzieci, kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata (człowieka). Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego dzieci, kiedy chcą was zakuć w […]