Guadelupe

5 najpopularniejszych kierunków pielgrzymek zagranicznych

Pielgrzymka to podróż do miejsc świętych, podjęta z pobudek religijnych. Motywacją do jej podjęcia może być chęć wyrażenia prośby o konkretne łaski lub zadośćuczynienia za popełnione występki. To świadectwo wyboru określonych wartości religijnych. Każdego roku w wyjazdach pielgrzymkowych udział bierze kilkadziesiąt milionów ludzi. Większość świętych miejsc związanych jest z kultem maryjnym. Jakie zagraniczne kierunki pielgrzymek […]