Objawienia Najświętszej Maryi Panny wzbudzają w nas zaciekawienie, a w świecie iluzji i mistyfikacji wskazują nam drogę do wiecznego zbawienia. Madonna odwiedza osoby ufające Ojcu Niebieskiemu, którym powierza, tak jak Mirjanie Soldo, wypełnianie swojego matczynego posłannictwa. Najświętsza Maryja Panna jako matka czuwa nad swoimi dziećmi, czego dowodem są będące przesłaniem miłości i pokoju oraz wezwaniem do nawrócenia się objawienia medjugorskie. Mirjana jest jedną z sześciu tak zwanych „widzących” z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie – miejsca, które stanowi cel licznych pielgrzymek i ośrodek odnowy życia religijnego (nawróceń). W niniejszym wpisie przybliżamy postać Mirjany, autorki autobiografii „Moje serce zwycięży”, skupiając się na jej wyjątkowej relacji z Matką Boską.

Niezwykłe posłannictwo Mirjany Soldo

Od 24 czerwca 1981 roku do dziś w położonym w południowej części Hercegowiny Medjugorie Madonna ukazuje się wybranym przez siebie osobom. Na ich tle wyróżnia się Mirjana Soldo, która wie więcej od pozostałych „widzących” na temat tajemnic medjugorskich stanowiących opis wydarzeń, jakie mają mieć miejsce w przyszłości. Najświętsza Maryja Panna pokazała Mirjanie przyszłe dzieje świata w sposób bardziej kompletny i szczegółowy niż w przypadku innych „widzących”. Misją Mirjany jest modlitwa za niewierzących – za tych, którzy nie poznali jeszcze miłości Bożej (to słowa Maryi), a jej zadaniem, podobnie jak innych apostołów matczynej miłości Madonny, głoszenie orędzia Matki Bożej.

Dzięki naszemu biuru pielgrzymkowo-turystycznemu wierni z Polski mają szansę poczuć niezwykłą atmosferę tego miejsca. Wraz z nami pielgrzymi do Medjugorie udadzą się na Górę Objawień, na której początkowo Matka Boża ukazała się „widzącym” (Ivance i Mirjanie). U zejścia z góry znajduje się Niebieski Krzyż, przy którym w ostatnich latach dochodziło do objawień dla Mirjany. Codzienne objawienia dla Mirjany trwały od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982, a od 2 sierpnia 1987 do 2 marca 2020 roku miały miejsce comiesięczne spotkania Matki Bożej z Mirjaną, aby razem modlić się w intencji tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Otrzymane podczas objawień tajemnice Mirjana zdecydowała się przekazać o. Petarowi Ljubicicowi, kiedy przyjdzie czas, a jego zadaniem będzie przekazać je światu. Przytaczane przez nią słowa stanowią wezwanie do nawrócenia się i pokuty za grzechy.

Mirjana urodziła się 18 marca 1965 roku w Sarajewie. Obecnie mieszka razem z mężem i dwiema córkami w Medjugorie. Najświętsza Maryja Panna objawiała się jej codziennie w okresie od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Podczas spotkania 25 grudnia 1982 roku powierzyła jej dziesiątą i ostatnią tajemnicę medjugorską, a ponadto przekazała jej daty wypełnienia się wszystkich tajemnic.

5 listopada 1983 roku Mirjana powiedziała, że zawsze przed dostrzeżeniem widzialnego znaku, ludzkość zostanie trzykrotnie ostrzeżona. Przy czym ostrzeżenia te przybiorą postać ziemskich wydarzeń, których Mirjana będzie świadkiem i o których uprzedzi wybranego przez siebie księdza na dziesięć dni przed ich terminem. Dzięki czemu jej świadectwo stanie się potwierdzeniem prawdziwości objawień. Następnie widzialny znak pojawi się w Medjugorie. Według Mirjany dziewiąta i dziesiąta tajemnica stanowią nieuchronną karę za grzechy świata, którą mogą złagodzić modlitwa, pokuta oraz post. Środki te pomogły uniknąć konsekwencji siódmej tajemnicy – wedle objawienia została ona złagodzona.

Po kolejnych ostrzeżeniach nastąpi okres łaski. Ludzie będą mieli czas się nawrócić i pojednać, dzięki czemu ich dusze zostaną ocalone. Pierwsze tajemnice są wezwaniem do zwrócenia się ku Bogu, pozostałe zwiastują karę za grzechy. Po wyjawieniu o. Petarowi Ljubicicowi treści tajemnicy Mirjana będzie razem z nim modlić się oraz pościć o chlebie i wodzie przez tydzień. Następnie na trzy dni przed datą jej spełnienia się franciszkanin wyjawi światu skrywany przez nią sekret.

Arcybiskup Hoser, czyli emerytowany ordynariusz warszawsko-praski, został mianowany przez Ojca Świętego specjalnym wizytatorem apostolskim dla parafii w Medjugorie. Do jego zadań należy między innymi dbanie o potrzeby pielgrzymów, w tym o zwiększenie liczby dostępnych spowiedników, ponieważ w miejscu domniemanych objawień maryjnych dochodzi do wielu nawróceń. Objawienia świeckie odgrywają bardzo ważną rolę nie tylko w życiu Kościoła jako instytucji zrzeszającej wiernych na całym świecie, ale również w życiu każdego z nas – apostoła miłości czy grzesznika, który odnalazł drogę do zbawienia.