„Drogie dzieci!

Mój umiłowany Syn zawsze się modlił i wysławiał Ojca Niebieskiego. Zawsze wszystko Mu mówił i ufał Jego woli. Tak powinniście czynić i wy, dzieci moje, bo Ojciec Niebieski zawsze słucha swoich dzieci. Jedno serce w jednym sercu, miłość, światło i życie. Ojciec Niebieski darował się w ludzkim obliczu, a to oblicze jest obliczem mojego Syna. Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i swoich myślach. Zawsze powinniście myśleć o Jego miłości i Jego ofierze. Powinniście się modlić, abyście zawsze odczuwali Jego obecność, bo apostołowie mojej miłości, to jest sposób, byście pomogli tym wszystkim, którzy nie znają mojego Syna, którzy nie poznali Jego miłości. Dzieci moje, czytajcie księgę Ewangelii. To jest zawsze coś nowego, właśnie to wiąże was przy moim Synu, który narodził się, by przynieść słowa życia wszystkim moim dzieciom i by ofiarować się za was. Apostołowie mojej miłości, niesieni miłością do mojego Syna, zanoście miłość i pokój wszystkim swoim braciom. Nikogo nie osądzajcie. Każdego kochajcie w miłości do mojego Syna. W ten sposób będziecie się troszczyć także o swoją duszę, a ona jest najdrogocenniejszą rzeczą, która naprawdę do was należy.

Dziękuję wam. ”

 

 

Nagranie z objawienia: