„Drogie dzieci!

Wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawiają, że jestem tutaj, aby pomóc wam z macierzyńską miłością rozwijać wiarę w waszych sercach, abyście mogli naprawdę zrozumieć cel ziemskiego życia i wielkość nieba. Moje dzieci, ziemskie życie jest drogą do wieczności, do prawdy i życia – do mojego Syna. Chcę was prowadzić tą ścieżką. Wy, moje dzieci, wy zawsze spragnieni miłości, prawdy i wiary, wiecie, że istnieje tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie do Ojca Niebieskiego, zaufanie do Jego miłości. Poddajcie się całkowicie Jego woli i nie bójcie się. Wszystko, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do życia wiecznego, będzie wam dane. Zrozumiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale kochać i dawać. Będziecie mieć prawdziwy pokój i prawdziwą miłość, będziecie apostołami miłości, dacie przykład, że moje dzieci, które nie znają Mojego Syna i Jego miłości, będą chciały Go poznać. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, czcijcie Mnie z moim Synem i kochajcie Go przede wszystkim. Zawsze starajcie się żyć w Jego prawdzie.

Dziękuję wam. ”

 

Nagranie z objawienia: